Prošlog septembra održani su izbori za nove sazive Mesnih zajednica u opštini Kovačica. Kao i u svim mestima, tokom septembra, konstituisan je novi Savet i u Debeljači.

Predsednik Saveta mesne zajednice Debeljača, Stevan Lazički govorio je o izazovima na koje je na čelu MZ Debeljača naišao, ali i o redovnim i planiranim aktivnostima.

Stub funkcionisanja kontakt centra u Debeljači, bila je mesna zajednica i volonteri. Posao pred njima na dnevnom nivou je bio obiman, ali u isto vreme trebalo je ispratiti i sve preventivne mere.
U Debeljači se radilo i na razvoju infrastrukture
Apel ni ovoga puta nije izostao, a tiče se pravilnog odlaganja otpada.

Planovi pred ovim sazivom MZ Debeljača su veliki, a pred ovim sazivom je i zadatak uređenja dečjeg igrališta.

 

 Vlada Republike Srbije je u cilju obezbedđivanja podrške proizvođačima tovne junadi, objavila Uredbu o utvrđivanju Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima kroz otkup tržišnih viškova tovnih junadi u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Za sve informacije možete se obratiti Odeljenju za poljoprivredu opštine Kovačica.

Banat je večita inspiracija mnogim umetnicama, pa i umetnicama iz Crepaje, Pančeva i Kačareva.

Emina Radevska, Ljiljana Tomić, Jasmina Isajlov, Dušica Cvejin Stojanović i Dragana Ilievska članice su Banatske petice.

Napravile su knjizevno veče posvećeno zajedničkom stvaralaštvu.

Tags:

POLITIKA