Održana šesta sednica Skupštine opštine Kovačica

Šesta sednica Skupštine opštine Kovačica održana je 30. novembra a trajala sat vremena a na dnevnom redu bilo je dvadeset tačaka.

Najviše vremena odbornici su posvetili razmatranju predloga Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Kovačica za 2016. godinu – reč je o trećem dopunskom budžetu.

Ukupan budžet je umanjen  sa 734,07 miliona dinara na 716,8 miliona dinara ili vrednosno za 17.270.000,00 miliona dinara manje u odnosu na Rebalans II za 2016. godinu. Razlog donošenja trećeg rebalansa je pre svega zakonska obaveza likvidacije Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju opštine Kovačica kao indirektnog korisnika budžetskih sredstava.

Usledilo je razmatranje predloga Odluke o donošenju Plana generalne regulacije naselja Kovačica. Izradi Plana generalne regulacije  naselja Kovačica pristupilo se radi utvrđivanja strategije razvoja i  prostornog naselja, kao i radi utvrđivanja pravila uređenja i građenja.

Doneta je Odluke o pokretanju postupka likvidacije Javnog preduzeća “Direkcija za izgradnju opštine Kovačica”.

Donešena je i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o zaduživanju Opštine Kovačica radi ulaganja u kapitalne investicije a posle nje o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju Opštine Kovačica.

U šestoj tački se razmatrala Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskoj upravi. Promenjen je naziv Odelenju za privredu,  lokalni i ekonomski razvoj u  Odelenje za privredu, lokalni i ekonomski razvoj i investicije.

Za direktorku Centra za socijalni rad “Kovačica” Kovačica imenovana je Dušanka Petrak iz Kovačice a novi direktor Doma kulture “Mihajlo Pupin” Idvor – Ustanove kulture od nacionalnog značaja je Svetislav Zakić iz Idvora.

Novi član Nadzornog odbora u Poslovno-rekreativnom centru “Relaks” Kovačica je Radmila Mojin iz Debeljače.

Novi član Nadzornog odbora Upravnog odbora Doma kulture “Doina” Uzdin je Jova Spariosu iz Uzdina.

Nova tri člana Školskog odbora Osnovne škole “Sveti Georgije” iz Uzdina su Đorđeta Stoja, Dijana Prvu – iz reda roditelja a od zaposlenih Todor Ramjanc.

Novi član Saveta za komunalne delatnosti, urbanizam i zaštitu životne sredine je Novica Mihajlović iz Crepaje.

Predsednik Saveta za kulturu, obrazovanje, omladinu, sport i društvene delatnosti je Branislav Atanacković iz Crepaje.

Predsednica Saveta za zdravstvo i prevenciju od bolesti zavisnosti je Slađana Savanov iz Debeljače.

Predsednik Saveta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave je Milan Šimšić iz Debeljače.

Predsednik Saveta za poljoprivredu i stočarstvo je Đura Filipović iz Idvora.

Predsednik Savet za privredu, malu privredu i razvoj je Jožef Bodi iz Debeljače.

U svim pomenutnim savetima pored predsednika je još šest članova.

Predsednik Komisije za ravnopravnost polova je Danijel Čížik iz Kovačice.
Predsednik Komisije za posredovanje u rešavanju sporova – mirovno veće Mihajlo Velimirović iz Debeljače.

Predsednik Komisije za predstavke i žalbe je Sava Gligorin iz Debeljače.

U svim pomenutim komisijama je pored predsednika još četiri člana.

Sednici je prisustvovalo 37 odbornika. Sve tačke dnevnog reda usvojene su sa 25 glasova za, bez glasa protiv i bez uzdržanog glasa pošto su odbornici opozicije pre glasanja napustili sedmnicu.

Radio Televizija Opštine Kovačica

Learn More →

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *