25. jula 2017.

0 Minutes
Slovački

Koncert organistu Janka Siromu z Kovačice v rodnom meste uskutočnený v nedeľu 23. júla

Uskutočnil sa organový koncert kovačičana Janka Siromu a hostí, usporiadaný pri príležitosti 500-ého výročia reformácie, 20-tého výročia jeho činnosti pri ECAV a získania akademického titulu doktor....
Pročitajte više