Održana četrnaesta sednica Skupštine opštine Kovačica

Četrnaesta sednica SO Kovačica održana je 20. decembra u Kovačici. Na dnevnom redu bile su 34 tačke dnevnog reda. Sednici je prisustvovalo
34 odbornika. Sve tačke dnevnog reda usvojene su većinom glasova.

U prvoj tački razmatran je i usvojen predloga Odluke o budžetu opštine Kovačica za 2018. godinu i Kadrovskog plana opštine Kovačica za 2018. godinu. Uvodna tačka dnevnog reda trajala je sat i po vremena.

I od druge do četvrte tačke dnevnog reda su na dnevnom redu razmatrani i usvojeni predlozi: u drugoj Odluke o suosnivanju Javnog preduzeća za urbanizam „Pančevo“, u trećoj Odluke o usvajanju Lokalnog antikorupcijskog plana Opštine Kovačica za period od 2017. do 2020. godine a u četvrtoj Odluka o pokretanju postupka davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Kovačica i raspisivanju javnog oglasa.

Od pete do desete tačke dnevnog reda razmatrali su delom i usvojeni svi Izveštaji o radu i finansijski izveštaji Mesnih zajednica: Crepaja, Uzdin, Samoš, Idvor, Kovačica i Padina.

U jedanaestoj i dvanaestoj tački usvojeni su  Programi poslovanja Javnih preduzeća za 2018. godinu: „Naš stan“ iz Kovačice i Poslovno-rekreativnog centra „Relax“ iz Kovačice.

Usvojeni su i programi poslovanja Javih komunalnih preduzeća za 2018. godinu koji su bili na dnevnom redu od 13. do 19. tačke: „Elan“ Kovačica, „Padina“ Padina, „Rad“ Crepaja, „4. oktobar“ Debeljača, „Banat“ Uzdin, „Samoš“ Samoš i „Idvor“ Idvor.

Usvojeni su takođe i Planovi i Programi rada Domova kulture za 2018. godinu su na dnevnom redu od 20. do 26. tačke dnevnog reda: „3. oktobar“ Kovačica, „Mihajlo Pupin“ Idvor, „Jožef Atila“ Debeljača, „Mihal Babinka“ Padina i „Mita Živkov – Lala“ Crepaja.

Usvojeni su i Planovi i Programi za 2018. godinu koji su bili na dnevnom redu i od 27. do 29. tačke: Turističke organizacije Opštine Kovačica, Galerije naivne umetnosti Kovačica i Opštinske biblioteke Kovačica.

U tridesetoj tački imenovana je za novog člana Upravnog odbora Predškolske ustanove „Kolibri“ Kovačica Duška Vujašković iz Crepaje.

U poslednje četiri tačke usvojeni su predlozi Rešenja o davanju saglasnosti: u 31. na Statut Javnog preduzeća „Naš stan“, u 32. na Statut Javnog komunalnog preduzeća „Banat“ Uzdin, u 33. na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Opštinskoe biblioteke Kovačica, a u 34. na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Galerije naivne umetnosti Kovačica.

Radio Televizija Opštine Kovačica

Learn More →

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *