Od 1. okobra prijava turiusta online obavezna

Ministarstvo turizma poziva sve ugostitelje koji pružaju usluge smeštaja u nekategorisanim ugostiteljskim objektima da u najkraćem moguću roku ispune zakonsku obavezu te se evidentiraju u jedinice lokalne samouprave.

Sva lica koja na teritoriji opštine Kovačica pružaju uslugu smeštaja u obavezi su da se jave   Odeleljenju za privredu i LER radi uvođenja u evidenciju. Dodatno, mogu se se informišu putem broja telefona na 661 – 122, 121 lokal.

Ova zakonska obaveza odnosi se na ugostitelje koji pružaju usluge smeštaja u nekategorisanom ugostiteljskim objektima poput hostela, prenoćište, konačište, hotel, han, konak, etno kuća, salaš, vila, kampiralište, kamping odmorište, kamping stop, objavljeno je na sajtu ministarstva.

Takođe, ista obaveza odnosi se i na druge u nekategorisanom ugostiteljskom objektu za smeštaj nautičkog turizma, u nekategorisanom objektu za smeštaj lovnog turizma vrste lovački dom, lovačka kuća i lovačka koliba, a da radi evidentiranja, podnesu prijavu jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se objekat nalazi.

Od 1. oktobra početkom primene pravilnika kojim se uređuje oblast centralnog informacionog sistema (eTurista), ugostitelji će moći da prijavljuju domaće i strane turiste, isključivo preko CIS-a, navode na sajtu Ministarstva turizma.

Kako upozoravaju iz ministarstva neispunjenjem pomenutih obaveza ugostitelji čine prekršaj iz zakona o ugostiteljstvu i strancima o čemu će biti obaveštena turistička inspekcija i služba za strance Ministarstva unutrašnjih poslova.

Takođe, iz ministarstva turizma podsećaju lokalne samouprave koji ugostiteljske usluge smeštaja pružaju u nekategorisanim ugostiteljskim objektima za smeštaj, kao i kategorisanim objektima domaće radinosti (kuća, apartman i soba) i seoskog turističkog domaćinstva, je dužna da unese u CIS. Zakonom su zaprećene prekršajne kazne za neispunjenje navedenih obaveza.

Odgovornom licu odnosno jedinici lokalne samouprave preti kazna od 50.000 do 100.000 dinara.

U slučaju da ugostitelji koji su ispunili svoju zakonsku obavezu ne budu uneti u CIS i ne budu u mogućnosti da vode evidenciju korisnika usluga preko tog sistema, usled propusta i nečinjena JSL, svu odgovornost će snositi odgovorno lice JLS.

Ministarstvo apeluje da se JLS u najkraćem mogućem roku upute poziv ugostiteljima koji na njenoj teritoriji pružaju usluge smeštaja u nekategorisanom ugostiteljskom objektu, da ispune svoju zakonsku obavezu i prijave se radi evidentiranja i unošenja u CIS.

Radio Televizija Opštine Kovačica

Learn More →

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *