Sutra 5. sednica Skupština opštine Kovačica

Peta sednica Skupštine opštine Kovačica održaće se 28. januara održaće se u velikoj sali za sednice u zgradi Opštinske uprave opštine Kovačica, sa početkom u 11. časova. Na dnevnom redu pred odbornicima je osam tačaka.
 
U prvih pet tačaka na petoj sednici razmatraće se predlozi: u prvoj predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o budžetu Opštine Kovačica za 2021. godinu; u drugoj predlog i donošenje Pravilnika o bližim uslovima predloga i donošenje Pravilnika o bližim uslovima i načinu ostvarianja prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođenu decu u Opštini Kovačica; u  trećoj predlog i donošenje Pravilnika o regresiranju troškova boravka u predškolskoj ustanovi za dete treće, odnosno četvrto rođeno dete u jednoj porodici; u četvrtoj predlog i donošenje Pravilnika o regresiranju troškova prevoza, smeštaja, boravka i ishrane dece i učenika sa teritorija Opštine Kovačica; u petoj predloga i donošenje Izmena i dopuna Pravilnika o normativima i standardima za obavljanje delatnosti dnevnog boravka za odrasle sa fizičkim invaliditetom i intelektualnim teškoćama i kriterijumima i merilima za utvrđivanje cene programa rada dnevnog boravka.

Razmatranje Izmena i dopuna Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Rad“ Crepaja za 2021. godinu, naziv je šeste tačke dnevnog reda.

U sedmoj tački će odbornici razmatrati Izveštaj o poslovanju JP PRC „Relax“ sa ocenom održivosti postojećeg poslovanja, Komisije za analizu poslovanja JP PRC „Ralax“.

Poslednja tačka dnevnog reda nosi naziv Razmatranje predloga Rešenja o obrazovanju Komisije za izradu predloga Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Opštine Kovačica za 2021. godinu.

Radio Televizija Opštine Kovačica

Learn More →

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *