Komasacija: Građani do kojih nisu stigli pozivi, treba da se jave

Komisija za sprovodjenje komasacije u katastrskoj opštini Debeljača objavila je javni poziv strankama-učesnicima komasacije radi izjašnjenja upostupku utvrdjivanja faktičkog stanja zakomasaciju katastraske opštine Debeljača, opština Kovačica.

Zbog nemogućnosti da se na drugi način dostave pozivi strankama-učesnicima komasacije, s obzirom na to da u bazi podataka katastra nepokretnosti za vlasnike poljoprivrednog zemljišta na komasacionom području nisu evidentirani drugi podaci osim imena i prezimena ili je mesto prebivališta stranaka promenjeno i nepoznato organu, u cilju zaštite interesa stranka-učesnika komasacije ovim putem se pozivaju stranke da dodju pred komisiju za komasaciju u zgradi mesne zajednice Debeljača, Trg Maršala Tita br.1 prvi sprat. Službena prostorija će raditi u periodu od 14.05. do 21.05. 2022 od 15:30 do 20:00 časova radi izjašnjenja. Pozvane stranke su dužne da komisiji za komasaciju dostave i isprave-pravni osnovza vlasništvo na nepokretnosti (ugovor, pravosnažnu odluku nadležnog organa i dr), na osnovu koje se može utvrditi imovinsko pravo na nepokretnost. Ukoliko se stranka pozvana ovim putem ne odazove pozivu, smatraće se da ne osporava podatke upisane u katastar nepokretnosti i oni će sa predpostavkom tačnosti biti korišćeni u postupku komasacije. Ovaj javni poziv a ujedno i imena stranaka – učesnika komasacije biće objavljeni na zvaničnom sajtu opštine Kovačica i oglasnoj tabli mesne zajednice Debeljača.

Radio Televizija Opštine Kovačica

Learn More →

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *