Deti z Kovačice a Padiny na kempe v Mrčajevcach

V organizácii neziskového Združenia pre deti a rodinu Detská mísia sa v regióne Šumadija, v osade Mrčajevci, neďaleko Čačku počas letných mesiacov konajú detské a mládežnícke kempy. Sídlisko kempu je bohaté na prírodu a v príjemnej atmosfére táboru účastníci každodenne prechádzajú bohatým programom, ktorý zahŕňa športové aktivity, tímové hry rozvíjajúce kreativitu, súťaže, tvorivé dielne, hudobné workshopy, jazykové dielne, dramatické odbočky. To, čím sa kemp v Mrčajevcoch líši od iných je, že obsahuje aj duchovnú náplň, ktorá predpokladá šírenie Slova Božieho, resp. deti si prostredníctvom určitých aktivít rozvíjajú povedomie o Bohu, rozvíjajú morálne hodnoty a spoznávajú základy kresťanstva. Všetky tieto aktivity pomáhajú deťom získať sebadôveru a rozvíjať ich talent a zručnosti, píše sa na stránke kempu.

Obdobie od 8. do 20. júla je určené pre slovenské evanjelické deti z Vojvodiny, pokým v ostatných termínoch mesiaca júla a augusta sa konajú kempy po maďarsky a po srbsky. V dňoch 8. až 12. júla sa koná detský kemp pre besiedkárov a od 15. do 20. júla v Mrčajevcoch pobudne slovenská evanjelická mládež a dorast. Členovia padinského cirkevného zboru sa kempu zúčastňujú viac desaťročí, pokým sa kovačická mládež po prvý raz zapojila vlani. Padinčania sú i medzi prednášateľmi a hudobníkmi a z Padiny do Mrčajevcov už asi 20 rokov odchádza i technická podpora do kuchyne a hygieny.

Želimir Šipicki

Learn More →

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *