• Za učešće u akciji “Bitka za znanje” konkurisale su ukupno 344 škole među njima i osnovna škola “Mlada pokolenja” iz Kovačice. Samim konkurisanjem sve škole su dobile 5 mBot robota i zadatak da učenici u okviru informatičke sekcije nauče osnove njihovog

    ...