•  Osnovna škola „Mlada pokolenja“ iz Kovačice dve godine ima časopis u elektronskoj formi. Cilj je razvijanje kreativnosti, ali i interesovanja učenika za međusobne uspehe i školska dešavanja.