• Širom sveta obeležava se Međunarodni dan žena - 8. mart, kao deo borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca.