• O Mihajlu Pupinu i Nikoli Tesli, dva srpska velikana, govorio je nedavno za naš program dr Dragoljub Cucić, direktor Regionalnog centra za talente "Mihalo Pupin" u Pančevu.