• Ekologické hnutie obce Kovačica v spolupráci so Základnou školou mladých pokolení v parku v Kovačici vysadili mnohé sadenice rozličných druhov stromov.

  • Minulého víkendu sa pokračovalo s akciou výsadby ochraného zeleného pásma vedľa cesty Kovačica - Padina. Za niekoľko hodín zasadilo sa takmer 400 mladých sadeníc stromov.

  •  Ekologická akcia Ozeleňme Kovačicu, ktorú Ekologické hnutie Obce Kovačica začalo pred dvomi týždňami, včera mala svoje pokračovanie.

  • Vďaka mnohým priaznivcom ekológie v nedeľu, 24. februára v Kovačici odznela skvelá akcia výsadby stromov na niekoľkých lokalitách.

  • Ekologické hnutie OK 18. augusta usporiadalo ešte jednu skvelú akciu, tentokrát odberu starého elektronického odpadu, pod názvom Zbavte sa starých vecí na správny spôsob.

  • Ekologické hnutie obce Kovačica prednedávno realizovalo skvelú akciu čistenia verejného priestranstva pozdĺž novej takzvanej letnej cesty medzi Kovačicou a Debeljačou. Je to iba jedna v rade ekologických akcií, akú toto hnutie v poslednom období usporiadalo.