• U prvi razred gimnazije “Mihajlo Pupin” u Kovačici je 2. septembra krenulo 70 učenika, raspoređenih u dva odeljenja opšteg smera na srpskom i slovačkom jeziku i IT odeljenje. Povodom početka nove školske godine kovačičku gimnaziju je posetila predsednica Nacionalnog saveta

    ...
  • Nakon što je prošle godine renovirana fiskulturna sala, nedavno su završeni radoiv na renoviranju svlačionica u gimnaziji Mihajlo Pupin. Jedan deo sredstava izdvojila je pokrajina, a jedan deo lokalna samouprava.

  • Uz svečane govore, nakon zvuka poslednjeg zvona, još jedna generacija maturanata se oprostila od profesora i učenika gimnazije „Mihajlo Pupin“ u Kovačici.

  • Kros RTS-a „Kroz Srbiju“ održan je u Kovačici 10. maja.