• Diaľkové vyučovanie pre stredoškolákov tiež pretrváva. Na rozdiel od základoškolskej výučby na diaľku, zastúpenosť televíznych médií je tu nižšia, používanejšie sú, však, informačno-komunikačné technológie, pri čom do popredia prišli výskumné schopnosti

    ...
  • Meno svätého Sávu v Srbskej pravoslávnej cirkvi je často spomínané. Je to zároveň školská slávnosť a v tento deň, teda 27. januára sa na školách nevyučuje, lež poriadajú sa príležitostné kultúrno-umelecké programy.

  • Žiaci prvého ročníka, zapísaní do slovenskej triedy Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici dostali od Národnostnej rady Slovákov priliehavé darčeky. 

  • Tradične, v druhý januárový víkend v Kovačici sa koná výstava drobných zvierat. Nebolo tomu inak ani v tomto roku. V priestoroch gymnázia Mihajla Pupina svoje miláčiky ponúkli na obdiv vystavovatelia z mnohých prostredí.

  • V kvíze Koľko sa poznáme, takmer od začiatku účinkujú aj žiaci kovačického Gymnázia. Akurát táto škola už druhý rok po sebe bola hostiteľom regionálneho kvalifikačného kola, ktoré sa natáčalo v priestoroch domu kultúry 3. októbra. V tomto projekte účinkujú stredné školy z

    ...
  • V predvečer sviatku Svätého Valentína Gymnázium Michajla Pupina hýrilo láskou. Kovačickí stredoškoláci za pomoci profesorov usporiadali valentínsky večierok.

Rozvrh online prednášok

Rozvrh pre 00. mes. rrok.