• Sedmog februara je u prostorijama Sportskog društva Dolina u Padini održana Konferencija Rukovodstva takmičenja i opunomoćenih predstavnika fudbalskih klubova Prve južnobanatske lige.

  • 14 i 15 novembra u Novom  sadu je održana Međunarodna konferencija o biomasi. Naša medijska kuća je pratila ovaj značaj događaj radi upoznavanja naših građana kako stvoriti efikasnu bioenegetsku sredinu, počev od jeftinog grejanja na biomasu koje

    ...