• U okviru programa koji je održan u petak 21. juna u Debeljači, učenici osmog razreda svečano su obeležili završetak osnovne škole.

  • Matursko veče su u četvrtak 01. juna imali sada već svršeni osmaci osnovne škole Maršal Tito u Padini. Generacija 2002/2003 brojala je ukupno 65 učenika. Sedam učenika dobilo je najviše priznanje za trud i rad tokom osmogodišnjeg školovanja – Vukovu diplomu.