• V nedeľu, 31. marca v Padine konala sa regionálna recitačná súťaž Asociácie slovenských spolkov žien pre Banát, ktorej sa zúčastnili iba štyri recitátorky, všetky z Padiny. 

  •  V nedeľu, 9. septembra v Padine konalo sa tradičné literárne posedenie venované spomienke na popredného reprezentanta literatúry dolnozemských Slovákov Michala Babinku.

  • V druhú septembrovú nedeľu v Padine sa konala výstava pri príležitosti zaznamenávania stého výročia úmrtia Alberta Martiša, významného slovenského vojvodinského ľudovýchovného pracovníka, ktorý vyše 40 rokov pôsobil v Padine.

  • Víťazi a víťazstvá – téma bola tohtoročného celoeurópskeho podujatia Noc múzeí, ku ktorému sa deviatykrát pripojili galérie a združenia v Obci Kovačica. Padina i v tomto roku pripravila pestré obsahy.

  • Druhá septembrová nedeľa v Padine bola venovaná spomienke na popredného vojvodinského spisovateľa, padinského rodáka Michala Babinku. Prebiehali tam tradičné Babinkove stretnutia, ktoré svojou prítomnosťou poctili početní ctitelia Babinkovho

    ...
  • V deň nedožitých 90. narodenín známeho padinského spisovateľa Michala Babinku, pobočka Obecnej knižnice v Padine usporiadala tvorivú dielňu pre deti, ktorá bola úvodom do tradičných Babinkových stretnutí, ktoré budú prebiehať 9. septembra.