• Poľnohospodárska poradenská služba Inštitútu Tamiš z Pančeva na výskumnej roli v blízkosti Kačareva organizovala Deň poľa. Akcie sa zúčastnili aj poľnohospodári z Kovačickej obce.

  • Na území Kovačickej obce sa obrába zhruba 25 tisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy. Pšenice, podľa odborníkov, v tomto roku bude o niečo viac než minulé roky.

  • Kovačickí poľnohospodári sa pripravujú na ďalší ročník poľnohospodárskeho bálu. Uskutoční sa už v sobotu, 22. februára.

  • Tohtoročný zber pšenice je skončený. Nespokojnosť poľnohospodárskych výrobcov vládne nie len z nižších výnosov oproti minulého roku, ale i z nízkej výkupnej ceny tejto obilniny.

  • Združenie poľnohospodárov Kovačičania usporiadalo výročnú schôdzu. Súvaha roka 2018 a plány na bežný boli dve základné témy zasadnutia kovačických roľníkov, ktoré odznelo v stredu, 23. januára

  • Od 15. do 21. mája v Novom Sade prebiehal 85. Medzinárodný poľnohospodársky veľtrh. Toto podujatie navštívil aj veľký počet poľnohospodárskych výrobcov z Obce Kovačica.

  • Členovia Združenia poľnohospodárov v Kovačici pre svojich členov a iných záujemcov 24.februára usporiadali zábavu. Organizátorom zábavy bolo Združenie Kovačičania a jeho predseda Ján Hriešik počas úvodného prípitku poďakoval všetkým hosťom

    ...
  • V pondelok, 20. februára v PRS Relax v Kovačici zástupcovia Pokrajinského sekretariátu pre poľnohospodártsvo a Fondu pre rozvoj poľnohospodártsva APV usporiadali prednášku pre poľnohospodárskych výrobcov z Obce Kovačica o aktuálnych úverových linkách a súbehoch.

  • Dňa 8. februára v priestoroch MS v Kovačici odborníci z pančevského Inštitútu Tamiš v spolupráci so Združením poľnohospodárov Kovačičania usporiadali prednášky pre  poľnohospodárskych výrobcov na aktuálne poľnohospodárske témy.