•  U Sportsko-rekreativnom centru Relaks dodeljena su novčana sredstva porodicama koje su dobile novorođenčad u 2019. godini na osnovu zahteva predatih do novembra 2019. godine, a u okviru pronatalitetnih mera lokalne samouprave. Ove godine među darovanim porodicama

    ...