• Šta biste menjali u pravilima vašeg sporta da bi medijski bio još atraktivniji bilo je pitanje naše medijske kuće i na Sajmu sporta za bivše vrhunske sportiste i sportske radnike iz ritmičke gimnastike, odbojke i stonog  tenisa – Milenu Reljin, Vanju Grbića

    ...
  • Na nedavno održanom Sajmu sporta u Beogradu pitali smo predsednike, generalne sekretare, čelnike saveza zadužene za odnose sa javnošću i koordinatore u savezima i bivše vrhunske sportiste koje su karakteristike sportista u njivovom sportu: veslanju, kuglanju, džudou,

    ...