• Vedomosťami k zdraviu bol názov prednášky o tuberkulóze, ktorá sa uskutočnila v pondelok v Dome zdravia v KOvačici, ktorú viedla doktorka Alžbeta Chalupová.