• O prednostima školovanja na Vojnoj akademiji u odnosu na druge fakultete je za naš program prilikom prezentacije vojnih škola u Kovačici govorila kadet treće godine Vojne akademije na smeru Protivvazduhoplovna odbrana Katarina Gajić.

  • Oficiri, profesori i učenici Vojne gimnazije, Srednje stručne vojne škole i Vojne akademije boravili su 20. januara u Osnovnoj školi "Mlada pokolenja" i Gimnaziji "Mihajlo Pupin", gde su predstavili mogućnosti upisa u pomenute vojne škole:

    ...