• U novoj školskoj godini u predškolsku ustanovu Kolibri upisano je 456 dece. V.d direktor “Kolibrija” Adrijana Babka, kaže da je odziv za upis bio odličan, ali nažalost zbog kapaciteta kojim ova predškolska ustanova raspolaže nisu

    ...
  • Prvi mesec u predškolskoj ustanovi “Kolibri”, protekao je veoma uspešno kad je u pitanju navikavanje dece na kolektiv.