• Na Základnej škole Mladých pokolení sa láska k písaniu pestuje od najnižších ročníkov. Práce žiakov, naimä na vyšších ročníkoch, sa dostávajú aj do rôznych literárnych súťaží, nielen v Srbsku, ale i v záhraničí, odkiaľ si pravidelne prinášajú aj rôzne

    ...
  • Svätosavský program pri príležitosti školskej slávnosti včera v Kovačici spoločne usporiadali základná škola Mladých pokolení a Gymnázium Mihajla Pupina. Tentokrát hostiteľom bola stredná škola.

  • Kvalifikačná časť detského festivalu Rozspievané klenoty konala sa v predposledný októbrový víkend. Najlepší výkon, respektíve na odbornú porotu v kategórii sólistov prvého až štvrtého ročníka najviac zapôsobili speváčky Katarína Válovcová a Mária Magdaléna

    ...
  • Súčaťou Októbrových slávností v Kovačici a detského týždňa bol i detský jarmok, ktorý sa uskutočnil v nedeľu, 8. októbra. Na trhovisku bol rušnejšie než obvykle, keď sú trhové dni.

  • Ốsmakom vo Vojvodine predposledný májový deň bol posledným vyučovacím. My sme zavítali do základnej škole Mladých pokolení a zaznamenali kúsok rozlúčkovej atmosféry.

  • Na oblastnej súťaži zo slovenského jazyka, ktorá prebiehala na základnej škole Mladých pokolení v Kovačici, účinkovali žiaci kovačickej, padinskej, aradáčskej a jánošíckej základnej školy.

  • Rozprávkovú Noc s Andersenom strávili v pondelok, 3. apríla v kovačickej základnej škole mnohé deti. A nie len deti, zaujímavý program prišli si pozrieť aj učitelia, rodičia detí a iní.