Jarný salón a noc múzeí v GIU

Pin It

V sobotu 20.mája uskutočnilo sa celoeurópske podujatie Noc múzeí. Do tohto podujatia sa aj v tomto roku zapojili mnohé galérie a múzeá v celej krajine a v našej obci tiež boli v tento deň návštevníkom k dispozícii mnohé obsahy.

POLITIKA