K nedožitým deväťdesiatinám Michala Babinku

Pin It

V deň nedožitých 90. narodenín známeho padinského spisovateľa Michala Babinku, pobočka Obecnej knižnice v Padine usporiadala tvorivú dielňu pre deti, ktorá bola úvodom do tradičných Babinkových stretnutí, ktoré budú prebiehať 9. septembra.

POLITIKA