Sto popredných literátov, umelcov a kultúrnych dejateľov, z radov vojvodinských Slovákov, zahrnutí v jednej knižke

Pin It

Vo štvrtok 31.augusta sa v priestoroch ÚKVS v Novom Sade uskutočnila sa prezentácia Pamätníka slovenských vojvodinských literátov, umelcov a kultúrnych pracovníkov na začiatku 21. storočia.

POLITIKA