V Padine si pripomenuli osobnosť a tvorbu Michala Babinku

Pin It

Druhá septembrová nedeľa v Padine bola venovaná spomienke na popredného vojvodinského spisovateľa, padinského rodáka Michala Babinku. Prebiehali tam tradičné Babinkove stretnutia, ktoré svojou prítomnosťou poctili početní ctitelia Babinkovho diela.

POLITIKA