Odhalený obraz s názvom 500 rokov reformácie namaľovaný štetcom majstra Glózika

Pin It

Na pôde Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave dňa 12.septembra uskutočnila sa slávnostná dedikácia obrazu pod názvom 500 rokov reformácie autora Jána Gózika z Kovačice.

POLITIKA