Uplynulo sto rokov od úmrtia Alberta Martiša

Pin It

V druhú septembrovú nedeľu v Padine sa konala výstava pri príležitosti zaznamenávania stého výročia úmrtia Alberta Martiša, významného slovenského vojvodinského ľudovýchovného pracovníka, ktorý vyše 40 rokov pôsobil v Padine.

POLITIKA