V Padine odznela regionálna recitačná súťaž žien z Banátu

Pin It

V nedeľu, 31. marca v Padine konala sa regionálna recitačná súťaž Asociácie slovenských spolkov žien pre Banát, ktorej sa zúčastnili iba štyri recitátorky, všetky z Padiny. 

POLITIKA