Penzisti zbilancovali rok pri šálke čaja

Štampa

Dôchodcovia z Kovačice v sobotu usporiadali koncoročné stretnutie. Pri šálke kávy či čaja a vo veselej nálade si zaspomínali na aktivity v končiacom sa roku. 

Tags: