Odmenili najlepšie práce o Mihajlovi Pupinovi

Pin It

V piatok, 17. januára vyhodnotili tretí ročník súbehu pomenovaného Mihajlo Idvorský Pupin – vlastenec a dedičstvo. Do súťaže úhrnne prišlo 68 prác prác z oblasti literatúry, multimédie a výtvarného umenia.

POLITIKA