Začali robotnícko-športové hry aj v Kovačici

Štampa

Robotnícko-športové hry v kolkoch od 22. januára prebiehajú aj v Kovačici a potrvajú do 10. marca.

Tags: