Z výročnej schôdze MOP Padina

Pin It

Minulý rok pre padinských dôchodcov bol úspešný. K tomuto záveru prišli vo štvrtok na výročnom zasadnutí Miestnej organizácie, kde zbilancovali minulé a naplánovali si budúce obdobie.

POLITIKA