Ajkeď zredukovali, v kovačickom Eláne prácu nepozastavili

Pin It

Práca VKP Elán v uplynulých dňoch usmernená bola na opravu železničných priecestí na území obce Kovačica ako i na vynovovanie okien na kovačickom dome smútku.

POLITIKA