Distribúcia balíkov potravín pre penzistov v Padine

Pin It

22.apríla začalo sa s udeľovaním balíkov základných životných potravín dôchodcom prijímajúcim dôchodky nižšie než 30 tisíc dinárov vo všetkých osadách obce, kde balíky boli v ten deň distribuované. 

Rozvrh online prednášok

Rozvrh pre 00. mes. rrok.

    POLITIKA