Diaľková výučba u stredoškolákov podporila rozvoj výskumných schopností.

Pin It

Diaľkové vyučovanie pre stredoškolákov tiež pretrváva. Na rozdiel od základoškolskej výučby na diaľku, zastúpenosť televíznych médií je tu nižšia, používanejšie sú, však, informačno-komunikačné technológie, pri čom do popredia prišli výskumné schopnosti žiakov.

Rozvrh online prednášok

Rozvrh pre 00. mes. rrok.

    POLITIKA