Konfirmácie na jeseň

Pin It

Konfirmácie, ktoré sa v našich slovenských evanjelických cirkevných zboroch mali konať teraz v máji, posunuté sú na jeseň. 

POLITIKA