Čulá činnosť kovačických táborníkov

Pin It

Kovačický Tábornícky oddiel Jánošík vo štvrtok, 18. júna usporiadal volebné zhromaždenie, na ktorom je zvolené nové vedenie.

POLITIKA