Epidémia koronavírusu z hľadiska kovačických základoškolákov

Pin It

Žiaci a učitelia Základnej školy mladých pokolení v Kovačici nahrali krátky film na tému prebiehajúcej epidémie a o správaní sa počas nej. Ajkeď video vyvolalo úzkosť u ľudí, odkaz optimizmu, lásky a nádeje je to čo je jeho zámerom.

POLITIKA