Aj v Kolibríku sa začalo druhé polročie

Pin It

Druhé polročie sa začalo aj vo všetkých oddeleniach Predškolskej ustanovizne Kolibri. Radosť s opätovného stretnutia je to čo poznačilo prvý pracovný deň.

POLITIKA