V ústrety detskej svadbe

Pin It

Nadchádzajúcu nedeľu, 27. augusta v Kovačici bude prebiehať tradičné podujatie Detská svadba.

Rozvrh online prednášok

Rozvrh pre 00. mes. rrok.

    POLITIKA