V cirkevnom zbore Kovačica II si pripomenuli 30-te výročie založenia Oltárneho krúžku žien

Pin It

V prvú septembrovú nedeľu sa v kovačickom chráme Božom uskutonila slávnosť pripromínania si 30.rokov od založenia Oltárneho krúžku žien pri cirkevnom zbore Kovačica II SEAVC.

Rozvrh online prednášok

Rozvrh pre 00. mes. rrok.

    POLITIKA