Do knižnice v Padine čoskoro pribudne dosť nových kníh

Pin It

Obecná knižnica Kovačica aj toho roku zadovážila nové tituly. Najviac však v srbskom jazyku ale aj nové knihy v slovenčine a maďarčine.

Rozvrh online prednášok

Rozvrh pre 00. mes. rrok.

    POLITIKA