Na Etno jarmoku v Kovačici si každý našiel niečo pre seba

Pin It

Etno jarmok, ktorý prebiehal 7. októbra v Kovačici, zhromaždil početných remeselníkov, spolkárov, hudobníkov, tanečníkov, spevákov, maliarov a hostí.

POLITIKA