Násilie páchané na ženách je celosvetový problém

Pin It

Dňa 25. novembra sme si pripomenuli Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanom na ženách. Situácia na úrovni štátu je prinajmenej alarmujúca keď ide o počet obetí.

Rozvrh online prednášok

Rozvrh pre 00. mes. rrok.

    POLITIKA