Kovačický bál v znamení tradície

Pin It

V prvú decembrovú sobotu uskutočnil sa Kovačický bál, podujatie ktoré už šiestykrát organizovalo Memoriálne stredisko Dr. Janka Bulíka z Kovačice. Poznačila ho dobrá zábava, skvelá atmosféra a ľudová tradícia.

Rozvrh online prednášok

Rozvrh pre 00. mes. rrok.

    POLITIKA