Škola v Padine získala prostriedky na rekonštrukciu telocvične

Pin It

Školy v Padine a Debeljači získali finančné prostriedky od pokrajiny prostredníctvom súbehu na vybavenie športových objektov vo Vojvodine.

Rozvrh online prednášok

Rozvrh pre 00. mes. rrok.

    POLITIKA